Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
zaprasza na 23 edycję akcji
Giełda Szkół – EDUwybory 2019
która odbędzie się w dniach
12-15 marca (wtorek-piątek) w godz. 8:00-15:00. 


    Giełda Szkół to znane w środowisku od ponad 20 lat przedsięwzięcie, 
podczas którego prezentowana jest kompleksowa oferta edukacyjna 
szkół średnich Chełma i okolic.

Akcja adresowana jest do uczniów kończących szkołę podstawową oraz gimnazjum,
którzy stają przed koniecznością wyboru dalszej drogi kształcenia.

Tegoroczna edycja Giełdy Szkół odbędzie się w holu głównym
Miejskiej Hali Sportowej MOSiR przy ul. Granicznej 2A.

                                                                                                                               Zapraszamy!