Ankieta ewaluacyjna


Prosimy przedstawicieli szkół średnich, promujących swoje placówki podczas tegorocznej Giełdy Szkół,
o wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej.
Wyniki pomogą nam usprawnić organizację imprezy w latach następnych. 
Dziękujemy. 

Kliknij, by wypełnić ankietę. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dobiegła końca kolejna już, tym razem 23 edycja akcji 

Giełda Szkół – EDUwybory 2019.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację imprezy.

Szczególne wyrazy uznania należą się pracownikom Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie 

oraz Miejskiej Hali Sportowej MOSiR. 

 Dziękujemy przedstawicielom szkół średnich oraz uczniom klas ósmych 

szkół podstawowych i gimnazjalistom, za liczny udział w akcji.
    
Podczas tegorocznej edycji Giełdy Szkół prezentowały się następujące placówki: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. G. Orlicz-Dreszera w Chełmie

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr J. Młodowskiej w Chełmie

Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie

Zespół Szkół Technicznych w Chełmie

Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące im. R.Traugutta w Siedliszczu

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie

Liceum Ogólnokształcące im. 27 WDAK w Zespole Szkół w Dubience

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Chełmie

Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie


Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie


W ciągu czterech dni akcji (12-15 marca), uczniowie kończący szkołę podstawową oraz 

gimnazjum, mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi zasadami rekrutacji do szkół 

średnich, uzyskania informacji na temat planowanych profili klas, zajęć pozalekcyjnych,        

i innych możliwości rozwijania własnych zainteresowań. 


Uzupełnieniem rozmów ze starszymi kolegami były spotkania z psychologami

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 i nr 2 w Chełmie oraz konsultacje

z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 

oraz Centrum Edukacji Młodzieży OHP w Chełmie. 

Opiekunowie klas otrzymali pakiet materiałów informacyjnych o szkołach biorących udział

 w akcji oraz informator z ofertą szkoleniową przygotowaną 

przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie

 Oddział w Chełmie. 

Mamy nadzieję, że tegoroczna Giełda Szkół spełniła oczekiwania wszystkich uczestników 

i pomogła uczniom w podjęciu właściwych decyzji o dalszej drodze kształcenia. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
zaprasza na 23 edycję akcji
Giełda Szkół – EDUwybory 2019
która odbędzie się w dniach
12-15 marca (wtorek-piątek) w godz. 8:00-15:00. 


    Giełda Szkół to znane w środowisku od ponad 20 lat przedsięwzięcie, 
podczas którego prezentowana jest kompleksowa oferta edukacyjna 
szkół średnich Chełma i okolic.

Akcja adresowana jest do uczniów kończących szkołę podstawową oraz gimnazjum,
którzy stają przed koniecznością wyboru dalszej drogi kształcenia.

Tegoroczna edycja Giełdy Szkół odbędzie się w holu głównym
Miejskiej Hali Sportowej MOSiR przy ul. Granicznej 2A.

                                                                                                                               Zapraszamy!